Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | mei 2014

Beste lezer,

Het is overduidelijk dat de markt hard opzoek is naar alternatieve vormen van financiering. Traditionele verstrekkers van geld laten het afweten, terecht of niet terecht. Nu de economie weer enigszins aantrekt is er veel behoefte aan geld, met name in het midden- en kleinbedrijf. Dus vraagt deze tijd om eigen en creatieve oplossingen om hier in te voorzien.

Zo is er behoefte aan geld in het bedrijfsleven aan de ene kant en hebben we aan de andere kant een zak met geld van meer dan 300 miljard euro aan particuliere spaar te goeden (een bedrag wat de afgelopen 10 jaar overigens is verdubbeld, ondanks de crisis). De combinatie is snel gemaakt, zeker wanneer u weet wat er wordt ontvangen voor uw spaarcenten op de bank. Voor kleine bedragen zijn veel mensen bereid een risico te lopen, zie hier de groei van een nieuwe succesformule: crowdfunding. In 3 dagen tijd had een startend fitnessbedrijf de benodigde € 50.000,- opgehaald, met totaal 79 investeerders. Gemiddeld werd er dus een bedrag van ca. € 633,- ingelegd. Een ongelooflijk succesverhaal, maar bovenal blijkt deze vorm van financiering zeer geschikt voor de sport- en recreatiemarkt.

Maar niet alleen crowdfunding, ook de informal investors, zeg maar de grotere jongens, met diepere zakken, zijn permanent opzoek naar kansen om hun geld te investeren in goede ideeën en startups. Daarnaast blijven ook vrienden en familieleden goede partijen om geld bij te lenen onder de juiste afspraken (zie verderop in de nieuwsbrief). Nieuwe en interessante ontwikkelingen derhalve voor ondernemende mensen.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Familie als bankier!

Hoewel de economie weer enigszins op gang komt en met name de internationale handel behoorlijk draait, blijft de geldstroom vanuit banken erg magertjes. Zeker voor de sport- en recreatie is er nauwelijks succes te boeken. U zult dus andere bronnen moeten zoeken. Naast Crowdfunding zijn dat vooral naaste familie en vrienden. Indien familie financiert waar moet u dan op letten.

Zet alles op papier: belangrijk is om alles in een overeenkomst(je) vast te leggen, simpelweg om de afspraken na verloop van tijd nog te kunnen nalezen, maar vooral ook om misverstanden met andere leden te voorkomen. Te vaak vormen geldkwesties een bron van ruzie binnen de familiekring, voorkom dat!

Afspraken: binnen een dergelijk raamwerk van een overeenkomst dienen in ieder geval, de namen, geboortedata van partijen, geleend bedrag, rentepercentage, periode van lening, aflossingsschema en wellicht zekerheidstellingen in vermeld te worden. Verder moet de handtekening niet vergeten worden en zorg dat alle partijen een originele overeenkomst hebben.

Houdt het zakelijk: de neiging bestaat om het erg ‘vriendelijk’ te maken voor een familielid. De fiscus stelt niettemin eisen, dus zorg voor een ‘zakelijke’ rente, een rente die bijvoorbeeld een bank ook zou hebben gevraagd in een vergelijkbaar geval. Probeer ook goed de risico-opslag vast te stellen, welke afhankelijk is van het type bedrijf, de branche, zekerheden, vermogenspositie ondernemer etc.

Hoe zit het fiscaal: voor de geldlener komt de rente ten laste van het resultaat en de geldlening komt op de balans, waarover wordt afgelost. Voor de verstrekker hoort de lening in Box 3 en dient er vermogensrendementsheffing over betaald te worden. De rente wordt daarentegen niet belast.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Crowdfunding realiteit voor de Fitnessbranche

Nu het reguliere traject voor het financieren van met name startende bedrijven nog onverminderd lastig is, komen steeds meer alternatieve vormen op de markt. Tot voor kort leek crowdfunding voor de fitnessbranche nauwelijks mogelijk, maar inmiddels lijkt daar verandering in te komen

Met name bij het opstarten van nieuwe franchiseformules lijkt crowdfunding een uitstekende manier om de aanvangsinvestering te realiseren. De formule Fit20 is hier een paar keer zeer succesvol in geweest. Het gaat hier vaak om investeringsbedragen in de orde van grootte van € 50.000,-. De inleg van de ‘crowd’ varieert van een minimale inleg van € 100,- tot soms € 5.000,-. Maar ze worden met een rente van 9% dan ook behoorlijk beloond. Met een dergelijk rendement zijn veel mensen bereid om een risico te lopen, zeker wanneer bij de spaarbank een percentage van ca. 1,5% wordt gehanteerd.

Nu de reguliere geldbronnen het laten afweten is crowdfunding een geweldig alternatief, waarbij de bedrijven die dit voor u kunnen regelen steeds professioneler en toegankelijker worden. Dit lijkt zich positief te vertalen naar het vertrouwen van de ‘crowd’ om hierin te investeren. Het grote voordeel in de fitnessindustrie is dat haar eigen leden dit kunnen doen, wat weer een extra betrokkenheid geeft naar het bedrijf. Andersom werkt ook prima, wanneer de investeerders met extra incentives worden verleid om ook lid te worden van een startend fitnessbedrijf, middels een PT-training of een proefmaand. Kortom een bijzondere win-winsituatie.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Informal Investors een serieus alternatief!

Een informal investor is in de meeste gevallen pas interessant wanneer eigen vermogen niet voldoende is of de bank niet of nauwelijks mee wilt doen. Waar het dan vooral om gaat is het nemen van risico’s: waar banken afhaken, zijn deze investeerders bereid om (veel) verder te gaan. Maar daar staat dan ook wel wat tegenover.

Over het algemeen zijn het oud ondernemers, die zelf succesvol een zaak hebben opgebouwd en goed hebben kunnen verkopen. Hoewel ze meestal op leeftijd zijn, hebben de meesten nog geen zin om thuis te zitten en willen zodoende hun geld, maar vooral ook hun ervaring als ondernemer inzetten. Met name startende en risicovolle bedrijven hebben hun sterke aandacht.

Vaak gaat het hier om bedragen tussen de € 50.000,- en € 250.000,-, soms om vele miljoenen. Gemiddeld is hun exitstrategie gelegen over een periode van 3 tot 5 jaar, maar mocht het langer duren, om goede reden, dan hebben ze vaak het geduld om langer te wachten. Belangrijk is dus dat hun aandeel in het bedrijf verkocht kan worden, daar waar het bedrijf zelf gewoon voort gaat.

In tegenstelling tot banken (kijken vooral naar de cijfers), kiezen informals vaak voor het idee en de ondernemer daarachter. Wanneer zij een goed gevoel daarbij hebben is ca. 80% van de vereisten al binnen. Ze willen vaak echt zien dat hun bijdrage iets toevoegt en dat het bedrijf een succesverhaal wordt. Ze zijn dus zeer betrokken bij de organisatie en bij u als ondernemer. Dit kan overigens ook de valkuil zijn, dat ze te nadrukkelijk aanwezig zijn en bijna op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Goede afspraken hierover zijn essentieel om tot een werkbare situatie te komen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Wij zijn op zoek naar een koper voor de volgende ondernemingen:

1. Een fitnesscentrum prov. N-Brabant

Met een concept gericht op lagere prijzen (budget), een oppervlakte van ca. 1100 m² gelegen in het centrum van een grote stad en een lage huurprijs, zijn hier belangrijke randvoorwaarden ingevuld om dit concept succesvol uit te venten.

Op dit moment functioneert het bedrijf redelijk, maar vooral wegens gezondheidsproblemen niet optimaal. Met meer aandacht en marketingkracht is hier aanzienlijk meer uit te halen.

We zoeken hier vooral een ondernemer, die zich volledig kan wijden aan dit bedrijf, met veel passie en kennis van zaken. Een eigen vermogen (direct en vrij beschikbaar) van ca. € 50.000,- dient aanwezig te zijn om serieus als kandidaat-koper in gesprek te komen.

2. Multifunctioneel sportcentrum prov. Gelderland

U treft hier een sportcentrum met een grote diversiteit aan activiteiten, met o.a. tennis, squash en bowlen. Het is een heel nette accommodatie gevestigd in een middelgrootte gemeente in de prov. Gelderland. Het bedrijf is uitstekend bereikbaar vanuit de gehele regio en bedienen daarbij een behoorlijk verzorgingsgebied.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Aangezien de huidige eigenaren al reeds voor een lange tijd deze exploitatie draaien, achten zij het moment daar om het bedrijf te verkopen. De exploitatie is met name geschikt voor hen die veel affiniteit hebben met sport, bereid zijn om hard te werken en graag met mensen omgaan.

Aangeboden wordt de exploitatie en de onroerende zaken waarin de onderneming zich bevindt. De transactie kan plaatsvinden op basis van een activaovername dan wel middels de overname van de aandelen. Duidelijk is dat kandidaat-kopers (of betrokken investeerders) over een behoorlijk eigen vermogen dienen te beschikken.

3. Fitnesscentrum prov. Z-Holland

Het bedrijf heeft een oppervlakte van c.a. 1600 m², met als kernactiviteiten fitness, groepslessen op muziek (incl. spinning) en squash. Het huidige centrum is ruim van opzet, gezellig en efficiënt ingedeeld. Bovenal is het uitstekend bereikbaar vanuit het gehele verzorgingsgebied en zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

De huur is aantrekkelijk en is er bovendien nog sprake van onderverhuur. De eigenaar wenst de zaak te verkopen vanwege het realiseren van andere plannen. Uitgangspunt vormt de verkoop van de activa op basis van een activatransactie. Een eigen vermogen van ca. € 150.000,- is een vereiste om te reageren.

Met belangstelling zien we uw interesse tegemoet

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken